disclaimer privacyverklaring algemene voorwaarden


Directie- en programmateam performance

 

“Het goede gesprek houdt je scherp”

In directieteams ontbreekt het vaak aan de tijd om met elkaar 'het goede gesprek' te voeren. Het goede gesprek is dat gesprek waar de zaken aan de orde komen waar het echt om draait en waar de tijd van luisteren en spreken goed verdeeld is. Gulian van Maanen ontwikkelde in samenwerking met Gregor Witteveen en Karin Ysbrandy de Executive Team Scan (ETS). De ETS levert een moment opname op hoe het directieteam er voor staat en brengt het gesprek op gang hoe het team dat zelf waardeert en wat ze kunnen doen om het functioneren te versterken of verbeteren.

De Executive Team Scan in de praktijk

De drie senior specialisten, met ieder een eigen domein, gaan het gesprek aan met het executive team. Na een kort intakegesprek vinden in een maand tijd vier gesprekken plaats; één gesprek per week van 16.00 uur tot 20.00 uur. Alle specialisten zijn bij ieder gesprek aanwezig.  Voor het executive team is 100% attendance een voorwaarde. Vragen vormen het hart van de gesprekken, op zoek naar de essentie van dit team: wat straalt dit team uit en wat is het gezicht van dit team.

Het intakegesprek

In het intakegesprek kan worden aangegeven wat wel of juist niet in de gesprekken aan bod moet komen. Daarnaast neemt het ETS team de vrijheid om alle vragen te stellen die opkomen.

Gesprek 1:  sustainable

Wat gaan jullie in de wereld zetten?

Domein Strategie en Financiën
Gespreksleider is Gregor Witteveen, voorheen o.a. CFO Ahold, Lid RvB Achmea Bank Holding, UBS Managing Director Benelux, nu vooral schrijver en coach.

Gesprek 2: survival of the most cooperative

Wat vragen de uitkomsten bij 1 van de onderlinge samenwerking in jullie team?

Domein Teamwork
Gespreksleider is Gulian van Maanen, verbinder bij uitstek. Hij weet dat het tijd en investering vraagt om een (h)echt team te vormen en weet hoe dat moet.

Gesprek 3: be good and tell it

Hoe communiceren jullie met de belangrijkste stakeholders?

Domein Interne en externe communicatie
Gespreksleider is Karin Ysbrandy. Zij heeft in het verleden veel BN-ers en grote bedrijven geholpen om intentie en inhoud van de boodschap congruent te krijgen.

Gesprek 4: connecting insights

Alle leden van het executive team presenteren kort hun bevindingen van de drie gesprekken. Het ETS-team deelt haar observaties en geeft feedback.
De 'connecting insights' geven inzicht in:

  • wat gaat goed
  • wat kan beter
  • wat vraagt op korte termijn aandacht 
  • wat op lange termijn

De resultaten worden op creatieve wijze vastgelegd, zodanig dat het uitnodigt om het er in de toekomst bij te pakken als check: “doen we ook wat we van plan waren?”

Profielinformatie over Gulian van Maanen, Gregor Witteveen en Karin Ysbrandy vindt u op de pagina consultants.

Meer weten over de Executive Team Scan? Neemt u dan contact met ons op door ons te bellen (033) 455 60 30 of het contactformulier in te vullen.