disclaimer privacyverklaring algemene voorwaarden


Privacyverklaring

BdBvanMaanen hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

BdBvanMaanen kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt BdBvanMaanen uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar BdBvanMaanen verzendt, geeft u daarmee BdBvanMaanen toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.

Bij hyperlinks naar andere websites is BdBvanMaanen niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

BdBvanMaanen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.